logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznym wykazie danych została umieszczona wniosek o wydanie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Strzelnicy Krytej Kulowej w Bogatyni zlokalizowanej na działce nr 121/3 AM 4, obręb Trzciniec." W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. l-go Maja 29, na piętrze, tel. (0-75) 77 32 196. Wnioski i uwagi można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości czyli od dnia 16.04.2007 r. do 7.05.2007 r.

Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-23 14:41:40
Data udostępnienia informacji: 2007-04-23 14:41:40
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-23 14:49:31

Wersja do wydruku...

corner   corner