logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w zw. z art. 46a ust. 5 oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z dnia 19.07.2006 r.),
informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie gospodarki olejowej w BOT Elektrownia Turów S.A. – etap III i IV, zlokalizowanej na działce nr 1256 AM 6 obręb Zatonie, gmina Bogatynia. 

Decyzja została wydana na wniosek BOT Elektrowni Turów S.A.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29,
pok. 104.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych w dokumentach prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska UMiG w Bogatyni, ul. 1-go Maja 29, pok. 104. 
Wykaz dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia:  www.bogatynia.pl  oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bąk
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bąk
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-05 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-04-13 09:08:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-13 09:15:22

Wersja do wydruku...

corner   corner