logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych Działu Przygotowania Inwestycji
w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 2 letni staż pracy, 
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel,)
- wysoka kultura osobista,

Wymagania dodatkowe
- znajomość przepisów Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
- Umiejętność dobrej organizacji pracy,
- Znajomość przynajmniej jednego języka obcego ( niemiecki, angielski),

Zakres wykonywanych zadań
1) Prowadzenie sekretariatu Zastępcy  Burmistrza ds. Inwestycji.
2) Prowadzenie ewidencji i rozliczenia umów realizowanych przez Dział Przygotowania Inwestycji.
3) Prowadzenie :
- rejestrów korespondencji 
- zleceń
- wniosków do Burmistrza
4) Prowadzenie spraw organizacyjnych wydziału .
5) Aktualizowanie zbioru aktów prawnych.
6) Przygotowanie materiałów do BIP.
7) Rzetelne i sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z zakresu czynności oraz przestrzeganie przepisów prawnych związanych z wykonywaniem czynności na zajmowanym stanowisku.

Zakres odpowiedzialności
-zgodnie z przepisami prawa i zakresem czynności

Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- życiorys – CV,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie o niekaralności,

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-04 08:19:13
Data udostępnienia informacji: 2007-04-04 08:19:13
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-05 11:49:00

Wersja do wydruku...

corner   corner