logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
na podstawie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Rzecznik Prasowy
Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- co najmniej pięcioletni staż pracy dziennikarskiej lub na stanowisku rzecznika prasowego,
- znajomość specyfiki i problemów samorządu gminnego,   
- znajomość ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.),
- znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego,
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel),

Wymagania dodatkowe
- preferowane przygotowanie z zakresu komunikacji, mediów, public relations, kreowania wizerunku firmy,
- co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
- umiejętność dobrej organizacji pracy,

Zakres wykonywanych zadań
- obsługa informacyjno – prasowa Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy,
- współpraca ze środkami publicznego przekazu – bieżące informowanie mediów publicznych o działalności Burmistrza i Rady Gminy i Miasta,
- przygotowywanie we współpracy z właściwymi wydziałami odpowiedzi na zapytania i interwencje prasowe, telewizyjne i radiowe, przygotowywanie projektów sprostowań,komunikatów i ogłoszeń,
- współdziałanie z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek realizujących zadania Gminy w zakresie kreowania wizerunku Gminy,
- organizowanie konferencji prasowych i przekazywanie środkom społecznego przekazu komunikatów o decyzjach, programach i ważniejszych działaniach organów Gminy i Miasta oraz Urzędu Miasta i Gminy,
- analizowanie informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności organów Gminy i Miasta, monitoring mediów publicznych oraz przygotowywanie serwisu prasowego,
- współpraca z mediami w zakresie autoryzacji informacji utrwalonych środkami technicznymi,
- koordynowanie działań związanych z redagowaniem i wydawaniem publikacji gminnych,

Zakres odpowiedzialności
- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zakresem czynności,

Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- życiorys – CV,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-04 08:19:08
Data udostępnienia informacji: 2007-04-04 08:19:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-04 08:27:25

Wersja do wydruku...

corner   corner