logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art.3 a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – Naczelnik Wydziału Budżetowego

Wymagania obligatoryjne:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- co najmniej 5 letni staż pracy w księgowości
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel)
- wysoka kultura osobista
- znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, podatków, finansów publicznych Wymagania dodatkowe
- dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność rozwiązywania problemów

Zakres wykonywanych zadań

- prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki budżetowej,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki budżetowej,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki,
- organizowanie pracy wydziału, ustalanie szczegółowych zakresów czynności pracowników, kontrola realizacji tych czynności,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości jednostki budżetowej,
- zastępstwo Skarbnika Gminy
Zakres odpowiedzialności
- zgodnie z zakresem czynności

Wymagane dokumenty

- list motywacyjny
- życiorys – CV
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- oświadczenie o niekaralności

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Skrócony opis: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia na podstawie art.3 a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzęd
Podmiot udostępniający: UMiG bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-05-07 08:53:41
Data udostępnienia informacji: 2007-05-07 08:53:41
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 08:56:08

Wersja do wydruku...

corner   corner