logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – Naczelnika Wydziału Współpracy Regionalnej, Transgranicznej i Promocji Gminy

Wymagania obligatoryjne:

-wykształcenie wyższe
-co najmniej 5 letni staż pracy
-dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel)
-wysoka kultura osobista
-znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym , pracownikach samorządowych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wymagania dodatkowe
-dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność rozwiązywania problemów

Zakres wykonywanych zadań

1)Przygotowywanie informacji o zakresie współpracy transgranicznej.
2)Pomoc organizacjom społecznym w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
3)Koordynowanie współpracy transgranicznej w zakresie kultury, sportu  i rekreacji.
4)Przedstawianie projektów planów funduszy przeznaczonych na działalność transgraniczną.
5)Utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji rządowej w zakresie współpracy transgranicznej.
6)Występowanie   z   wnioskami   do   odpowiednich   instytucji ( stowarzyszeń,  fundacji,  rządowych itd. )  o  przyznanie  środków  finansowych na realizację zadań z zakresu współpracy transgranicznej.
7)Opracowywanie i realizacja programów współpracy transgranicznej.
8)Zlecanie organizacjom społecznym i innym podmiotom, za ich zgodą realizacji   zadań   z   zakresu   współpracy   transgranicznej   z   przyznaniem   na  ten  cel  odpowiednich  środków  finansowych.
9)Pomoc   organizacyjna   i   finansowa   organizacjom   społecznym   i    innym podmiotom  w  realizacji  zadań,  w  których  uczestniczy partner zagraniczny.
10)Nadzór nad obsługą trzech Grup Projektowych: GP IV –

Skrócony opis: Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2007-05-07 08:53:36
Data udostępnienia informacji: 2007-05-07 08:53:36
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 09:04:21

Wersja do wydruku...

corner   corner