logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


PRAWO LOKALNE > Zarządzenia Burmistrza > 2007

                                                  Zarządzenie Nr 150/2007

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

 

z dnia 6 listopada 2007 r.

 

      w sprawie: przeprowadzenia kontroli Gminnego Składowiska Odpadów  

Komunalnych i powołania w tym celu komisji ds. oceny technologii składowania

oraz  prowadzenia selektywnego składowania odpadów na Gminnym Składowisku

Odpadów w Bogatyni.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy o samorządzie Gminnym z dnia 8.03.1990 ( t.j. Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591) zarządzam co następuje:

 

§ 1 

 

      Na podstawie ustaleń dotyczących powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. zadania admistrowania składowiskiem zarządzam przeprowadzenie kontroli na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Bogatyni w celu ustalenia wywiązania się przez spółkę z czynności administrowania tym składowiskiem. Dla przeprowadzenia kontroli powołano komisję w następującym składzie:

 

1.       Marian Gowin – Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska,

 

2.       Magdalena Szymków  - Inspektor w Wydziale Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej,

 

3.      Katarzyna Bąk – Podinspektor w Wydziale Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej,

 

§ 2

 

Komisja ds. oceny technologii składowiska oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na składowisku Gminnym  działać będzie zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych. Decyzja z 28 stycznia 2003 r. SR.III. 6621-2/9/03 Wojewody Dolnośląskiego.

§ 3

 

Zadaniem komisji jest dokonanie kontroli w dniach 8.11.2007 r. – 9.11.2007 r.

 

§ 4

 

Komisja rozpocznie prace kontrolne w dniu 8.11.2007 r.

 

§ 5

 

Komisja zakończy prace kontrolne w dniu 9.11.2007 r. protokołem.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bąk
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bąk
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2007-11-06 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-12-07 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 13:08:44

Wersja do wydruku...

corner   corner