logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ. 7624 –28/08/09    Bogatynia, dnia 20.02.2009 r.  

 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)  
 
informuję
 
      o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej        i kanalizacji pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Górskiej w Bogatyni
 
      Decyzja została wydana na wniosek Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.  z siedzibą w Bogatyni.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1500.
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia.
 
 
                          Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
                                  Andrzej Grzmielewicz
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-budowa sieci wodociągowej i kanlaizacji pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Górskiej w Bogatyni.
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Gźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2009-02-20 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-03-09 11:15:34
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-09 11:25:48

Wersja do wydruku...

corner   corner