logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 34/08
Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia
z dnia 18 marca 2008r.

W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z  wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2008 rok

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 197 pkt 2  oraz 199 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami )  oraz  art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z  2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za  2008 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni.

§ 2

Przesyła się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta  w Bogatyni
za 2008 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 36/2009
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-03-08 10:00:16
Data udostępnienia informacji: 2009-04-30 15:00:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-07 08:45:11

Wersja do wydruku...

corner   corner