logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zgłoszenie zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej

Opis procedury załatwienia sprawy
Osoba zainteresowana składa wniosek:
1.  osobiście - przedsiębiorca lub jego pełnomocnik (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy);
2.drogą pocztową- listem poleconym, który musi być opatrzony odręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza;
Wniosek o zmianę danych w ewidencji działalności gospodarczej składany bezpośrednio przez wnioskodawcę w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu musi być podpisany w obecności pracownika prowadzącego sprawę.
Na wniosku EDG-1 należy:
- zaznaczyć w rubryce 01 pole 2- wniosek o zmianę danych;
- w odpowiednich rubrykach obowiązkowo wpisać numer wpisu EDG, PESEL, NIP,
- wypełnić tylko rubryki dotyczące zmiany danych.
Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego
 
Niezbędny formularz: EDG-1  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek o zmianę danych
Strony internetowe, na których dostępny jest formularz:
1.    Ministerstwo Gospodarki:
 
2.    Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów:
 
3.    Platforma ePUAP
 
Druki można również pobrać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu pok.25b
 
Wysokość opłat: bez opłat
 
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku .
 
Forma załatwienia sprawy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu
ul. Daszyńskiego 1
II piętro pokój 25 b
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro , pokój nr 25 b lub za pośrednictwem poczty
 
Sprawę prowadzi/informacji udziela:
Lucyna Maria Graczyk- inspektor ds. działalności gospodarczej
tel. (075) 77 33 963
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej  (/Dz. U. z 1999r,  Nr 101  poz. 1178 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173 poz.1807 z późn.zm)
- Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
   ustaw (Dz.U. z 2008r. Nr 141.poz.888)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Zgłoszenie zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jermak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25 14:28:07
Data udostępnienia informacji: 2009-05-25 15:28:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-29 08:16:19

Wersja do wydruku...

corner   corner