logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 
Opis procedury załatwienia sprawy:
Przedsiębiorca składa wypełniony wniosek , który z pełną dokumentacją zostaje przekazany Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, pracownik urzędu nalicza opłatę za wydanie zezwolenia.
 
Niezbędny formularz – karta usług
- kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- dowód uiszczenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Wysokość opłat:
Wysokość opłaty uzalezniona jest od rodzaju alkoholu:
- piwo i alkohole do 4,5% - 1/12 rocznej opłaty w kwocie 43,75 zł,
- alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) 1/12
  rocznej opłaty w kwocie 43,75 zł,
- alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu 1/12 rocznej opłaty w kwocie 175 zł.
 
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
 
Forma załatwienia sprawy:  zezwolenie
 
Miejsce złożenia dokumentów:
1. Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu
    ul. Daszyńskiego 1, II piętro pokój 25 b
 
2. Biuro Obsługi Interesanta
    ul. Daszyńskiego 1,  parter pokój 3
 
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro , pokój nr 25 b lub za pośrednictwem poczty
 
Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
Lucyna Maria Graczyk- inspektor ds. działalności gospodarczej
tel. (075) 77 33 963
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XVII/137/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów  
  sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Bogatynia miejsc sprzedaży
   i podawania napojów alkoholowych
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z  2004r. Nr 173 poz.1807 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jermak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25 14:50:38
Data udostępnienia informacji: 2009-05-25 15:50:38
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-27 12:10:55

Wersja do wydruku...

corner   corner