logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wydanie wtórnika  zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Opis procedury załatwienia sprawy
W razie utraty lub zniszczenia dokumentów, przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie wtórnika.
 
Niezbędny formularz: karta usług
 
Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia,
- dokument potwierdzający fakt utraty zezwolenia (np. protokół z Policji),
- potwierdzenie uiszczenia opłaty.
 
Wysokość opłat
-za wydanie wtórnika pobiera się opłatę wysokości 50 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
-za wydanie wypisu z zezwolenia 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 
Opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na bankowy rachunek nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem wtórnika zezwolenia i wypisów.
 
Termin załatwienia sprawy : do 1 miesiąca
 
Forma załatwienia sprawy: zezwolenie wraz z wnioskowaną liczbą wypisów.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter , pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro, pokój 25c
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.(075) 77 33 050 wewn.114
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
  Nr 125, poz. 874 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
  z 2000r.
  Nr 98, poz.1071 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za  
  czynności administracyjne związane   z   wykonywaniem przewozu drogowego oraz
  za egzaminowanie i  wydawanie certyfikatu  kompetencji zawodowych (Dz.U. z  2007r. Nr 235,
  poz.1726)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-28 12:30:10
Data udostępnienia informacji: 2009-05-28 12:33:20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-04 13:23:24

Wersja do wydruku...

corner   corner