logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Opis procedury załatwienia sprawy:
Budynek / lokal mieszkalny będący przedmiotem najmu, stanowiący własność gminy Bogatynia może zostać wykupiony wyłącznie przez najemcę, lub współnajemców (bez zadłużeń).
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców odbywa się w trybie bezprzetargowym.
Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania dokumentacji związanej z wykupem lokalu/budynku mieszkalnego, tj:
-  zlecenie wykonania operatu szacunkowego wyceny przedmiotu wykupu,
-  wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu o wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego działki,
-  sporządzenie wykazu nieruchomości i publikowanie go przez okres 6 tygodni na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej
   urzędu oraz w prasie lokalnej,
 
Sprzedaż budynku/lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste może nastąpić przy wpłacie jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty w wysokości:
- 99 % o zabudowie łużyckiej
- 95 % od pozostałych lokali i budynków mieszkalnych
- 95 % dla budynków i lokali mieszkalnych wraz z oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste od I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 
Przy sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z budynkiem lub lokalem mieszkalnym bonifikata wynosi:
- 99 % dla gruntu związanego z zabudową łużycką
- 95 % dla gruntu związanego z pozostałą zabudową
 
Koszty notarialne i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
Okazanie granic działki następuje wyłącznie na wniosek i koszt nabywcy.
 
Niezbędny formularz:  karta usług
 
Wymagane dokumenty:
potwierdzenie wpłaty zadatku na nieruchomość
 
Opłaty: 427,00 zł  (zadatek na poczet ceny sprzedaży).
Zadatek wnosi się w kasie urzędu .
 
Termin załatwienia sprawy:  do 4 miesięcy
 
Forma załatwienia sprawy:  protokół uzgodnień, umowa kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
- protokół uzgodnień –Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu pok.25
- akt notarialny -Kancelaria Notarialna w Bogatyni przy ul.Daszyńskiego 19/3
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Maria Aszyjczyk -  Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami komunalnymi,  tel. (075) 77 33 050 wewn. 114
Krystyna Piasecka  – Inspektor ds. nieruchomościami komunalnymi,  tel.(075) 77 33 050 wewn. 114
Małgorzata Król - Główny specjalista ds. nieruchomościami komunalnymi, tel. (075) 77 33 050 wewn.149
 
Podstawa prawna:
-  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603
    z późn. zm.),
-  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm),
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w/s sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
    zbycie nieruchomości (Dz. U. 04. Nr 207, poz.2108 z późn.zm),
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.80.9226 z późn.zm),
-  Ustawa z dnia 24 czerwca o własności lokali (Dz.U. 00.80.903 z późn.zm),
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.06.225.1635 z późn.zm),
-  Uchwała Nr XXIV/2005/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków
    i lokali mieszkalnych z zasobu mienia komunalnego .
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-28 13:23:10
Data udostępnienia informacji: 2009-05-28 13:30:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-28 13:55:50

Wersja do wydruku...

corner   corner