logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   minus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
      plus Tablica ogłoszeń
      minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Schemat organizacyjny OSiR
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Tryb działania
      minus Majątek
      minus Załatwianie spraw
      minus Wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja Biuletynu
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 Zgodnie z ? 3 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji:

"Siedzibą Ośrodka i terenem jego działalności jest miasto i gmina Bogatynia."

W skład Ośrodka wchodzą: Stadion przy ulicy Białogórskiej 28 w Bogatyni (tel. +48 75 77 31 343, tel./fax. +48 75 77 31 381) i Stadion przy ulicy Sportowej 8 w Bogatyni (tel. +48 75 77 30 866).

Zgodnie z par. 7 Statutu:

? 8. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka."

Zgodnie z ? 11 Statutu:

"? 11. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala Dyrektor w Regulaminie Pracy."

Czas pracy poszczególnych pracowników określają ó 13-15 Regulaminu Organizacyjnego:

"? 13. 1. Instruktorzy sportu rozpoczynają pracę w godzinach pomiędzy 730 - 1200 a kończą odpowiednio w godzinach 1530 - 2000.
2. Szczegółowy rozkład czasu pracy instruktorów określa harmonogram czasu ich pracy opracowywany przez pracodawcę na każdy miesiąc.

? 14. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - do 1530.

? 15. 1. Sprzątaczki pracują na dwie zmiany w wymiarze czasu pracy określonym w ? 10 regulaminu pracy:

I zmiana w godz. 7.00 - 15.00
II zmiana w godz. 14.00 - 22.00
2. Szczegółowy rozkład czasu pracy sprzątaczek określa grafik czasu ich pracy opracowywany przez pracodawcę na każdy miesiąc."

Osoba, która wytworzyła informację: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba, która odpowiada za treść: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Spich
Data wytworzenia informacji: 2005-02-04 19:48:39
Data udostępnienia informacji: 2005-02-04 19:48:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-05 13:18:59

Wersja do wydruku...

corner   corner