logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   minus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
      plus Tablica ogłoszeń
      minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Schemat organizacyjny OSiR
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Tryb działania
      minus Majątek
      minus Załatwianie spraw
      minus Wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja Biuletynu
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Organy i osoby sprawujące funkcje w Ośrodku i ich kompetencje:
inż. Konrad Wysocki

tel. +48 75 77 31 343 - sekretariat ul. Białogórska 28

Zgodnie z ? 7 Statutu:

Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy i Miasta Bogatynia.
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa niezbędna jest zgoda Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia.
Dyrektora powołuje na okres czterech lat Zarząd Gminy i Miasta Bogatynia.
Powołanie dyrektora następuje w drodze konkursu.
Regulamin konkursu określa Zarząd Gminy i Miasta.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Ośrodka.
Zarząd Gminy i Miasta Bogatynia może odwołać Dyrektora Ośrodka ze stanowiska przed upływem kadencji w razie:
złożenia przez dyrektora rezygnacji,
długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji dyrektora,
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
naruszenia dyscypliny finansowej,
negatywnej oceny funkcjonowania Ośrodka przez Zarząd Gminy i Miasta Bogatynia.

Osoba, która wytworzyła informację: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba, która odpowiada za treść: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Spich
Data wytworzenia informacji: 2005-02-04 19:53:24
Data udostępnienia informacji: 2005-02-04 19:53:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-12 10:08:56

Wersja do wydruku...

corner   corner