logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LII/346/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 października 2009 roku


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zmianami)
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, podjęte Uchwałą Nr 1/2009 z dnia 6 października 2009 roku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bogatyni, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LII/346/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LII/346/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 10:36:12
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 10:36:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 10:38:21

Wersja do wydruku...

corner   corner