logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LV/359/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 listopada 2009 roku

 

w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 54 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 roku Nr 58, poz. 1259) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się rezygnację radnej Krystyny Dudziak- Piwowarskiej z członkostwa w Komisji Statutowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
 


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LV/359/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LV/359/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Zbigniew Cuber
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-12-14 12:05:21
Data udostępnienia informacji: 2009-12-14 12:05:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 12:07:57

Wersja do wydruku...

corner   corner