logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

IOŚ.7624 –28/09/2010                      Bogatynia, dnia 8.01.2010 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
 
      Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  
                                            
informuję
 
      o podjęciu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Sp. z o.o. (operator sieci ERA), BTS nr 49158 Sieniawka.
 
      Decyzja została wydana na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Szyfer.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia  przy ul. 1-go Maja 29.
Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1500 .
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
        Andrzej Grzmielewicz
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-decyzjia umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej bezobsłu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Koziński
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-01-08 10:32:28
Data udostępnienia informacji: 2010-01-14 12:32:28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-25 12:40:55

Wersja do wydruku...

corner   corner