logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr  6
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 


 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5c pkt.2 oraz 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zarządzam co następuje:
 

§ 1


Powierzam z dniem 15 lutego 2010 r. Pani mgr Anecie Tyrek-Zwolińskiej – pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie.        

            
§ 2


Powierzenie pełnienia obowiązków następuje do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Porajowie, nie dłużej jednak niż do 14 grudnia 2010 roku.
 

§ 3
 

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.
 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                   
 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 6/2010
Skrócony opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Kierman
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Kierman
Data wytworzenia informacji: 2010-02-19 12:58:26
Data udostępnienia informacji: 2010-02-19 12:58:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-19 13:04:20

Wersja do wydruku...

corner   corner