logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUCHWAŁA NR LXII/379/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 stycznia 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 23 ust. 1i 2 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 roku Nr 58, poz. 1259) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2010, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXII/379/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXII/379/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szczotka
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15 13:49:31
Data udostępnienia informacji: 2010-03-15 13:49:31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 13:52:37

Wersja do wydruku...

corner   corner