logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXVI/382/10
RADY GMINY i MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 marca 2010 roku


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady
oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 57 ust. 3 i § 62 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 roku Nr 58, poz. 1259), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy komisji problemowych rady na 2010 rok, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 6 do uchwały.

§ 2

Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXVI/382/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXVI/382/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 201
Osoba, która wytworzyła informację: przewodniczący komisji problemowych rady
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-03-19 08:11:59
Data udostępnienia informacji: 2010-03-19 08:11:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 08:15:22

Wersja do wydruku...

corner   corner