logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 10/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 26 lutego 2010 rok


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 43.166,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 43.166,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwot 43.166,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 43.166,00 zł


§ 2

W dziale 750 „ Administracja publiczna”, rozdział 75075 „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4300 „ Zakup usług pozostałych” dokonuje się zmiany:
- zmniejsza się środki na zadaniu pn. „ Promocja gminy w mediach” o kwotę 96.000,00 zł
- wprowadza się nowe zadania :
a) promocja w internecie z kwotą 13.420,00 zł
b) promocja w radiu kwota 13.000,00 zł
c) promocja w telewizji kwota 50.280,00 zł
d) promocja w prasie kwota 8.000,00 zł
e) promocja ( zakup różnych usług ) z kwotą 11.300,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 136.303.015,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych 136.734.673,00 zł
- niedobór budżetu 431.658,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 6.180.758,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załączniki do pobrania: 2010-04-06 10:14:55 - Uzasadnienie (51.80 kB)
2010-04-06 10:15:56 - załącznik nr 1 (52.98 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 10/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26 lutego 2010 r.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-04-06 10:00:29
Data udostępnienia informacji: 2010-04-06 10:00:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-06 10:16:45

Wersja do wydruku...

corner   corner