logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXX/416/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 20 kwietnia 2010 roku


w sprawie przyjęcia „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2007 roku, Dz. U. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 


 

Załączniki do pobrania: 2010-04-29 13:33:05 - Załącznik nr 1 (119.36 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXX/416/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXX/416/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gmi
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 13:28:56
Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 13:28:56
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-20 09:46:51

Wersja do wydruku...

corner   corner