logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


            

                    Zarządzenie  Nr 15/2010

            Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                 z dnia 15.03.2010 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Bogatynia dotyczących wprowadzenia zmian w statutach Sołectw

      Na podstawie art. 35  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku  z  § 2 ust. 2 uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Gminy i Miasta  w Bogatyni z dnia 27.09.2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Bogatynia, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

      §1

Organizatorem konsultacji jest Miasto i Gmina Bogatynia.

§2
Przedmiotem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców sołectw w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw.

§3

Obszarem konsultacji objęte są właściwe Sołectwa Gminy Bogatynia.

§4

Terminy przeprowadzenia konsultacji odbywają się według harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5

Konsultacje odbywają się w siedzibach wskazanych przez właściwego Sołtysa.

 

§6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 15/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.03.2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Bogatynia dotyczących wp
Osoba, która wytworzyła informację: Artut Bohdanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Artut Bohdanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Artut Bohdanowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-06-08 11:27:15
Data udostępnienia informacji: 2010-06-08 11:27:15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 12:51:19

Wersja do wydruku...

corner   corner