logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 43/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 31 maja 2010 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 222 ust 4 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 84.689,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 84.689,00 zł
z tego::
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie kwota 36.689,00 zł
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 48.000,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 156.973,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 156.973,00 zł
w tym: realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie kwota 36.689,00 zł
2 .Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 72.284,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 72.284,00 zł
w tym: rezerwy kwota 25.384,00 zł


§ 3


W planie wydatków budżetowych w Dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „ Pozostała działalność” § 4300 „ Zakup usług pozostałych” dokonuje się zmian jn;
- zwiększa się wydatki o kwotę 520,00 zł , wprowadza się nowe zadanie;
„ Wykonanie przymusowego usunięcia ( eksmisja ) obiektów nietrwale związanych
z gruntem”
- zmniejsza się wydatki budżetowe na zadaniu „ Deratyzacja targowisk
gminnych” o kwotę 520,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 145.539.349,74 zł
- po stronie wydatków budżetowych 148.992.271,49 zł
- niedobór budżetu 3.452.921,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości 9.202.021,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Załączniki do pobrania: 2010-06-14 16:23:13 - Uzasadnienie (60.50 kB)
2010-06-14 16:26:07 - załącznik nr 1 (56.98 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 43/2010
Skrócony opis: Zarzadzenie nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 maja 2010r. W sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-31 15:50:00
Data udostępnienia informacji: 2010-06-07 15:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-14 16:33:57

Wersja do wydruku...

corner   corner