logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXIV/444/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 czerwca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu
przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat na dzierżawę stanowiska garażowego Nr 3 o powierzchni 18 m² usytuowanego na gruncie o nr ewid. działki 36/4 AM 17 obr. II ul. Zygmuntowska stanowiący własność Gminy Bogatynia, z Panią Martą Mizdal.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXIV/444/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXIV/444/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24 11:24:10
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24 11:24:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-24 11:25:58

Wersja do wydruku...

corner   corner