logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXVI/450/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów najmu na garaże.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów na garaże na okres do 10 lat, stanowiący własność Gminy Bogatynia
Najemcy: bl. 19, nr działki 151/18
- Anna Pietrucha - Beata Nosal
- Piotr Łużny - Alicja Baran
- Zuzanna Robaszkiewicz - Barbara Dolińska
- Mieczysław Anusiewicz - Grażyna Janas
- Jolanta Bruś - Grażyna Wiśniarz
- Dorota Hajn - Maria Terpiłowska
- Mirosław Lubiński - Roman Ligiżyński
- Anna Łojko - Jolanta Latawiec
- Stefan Hołek - Ryszard Barankiewicz
- Bernarda Olczak - Kamila Włodarczyk
- Henryk Kos - Mirosława Szczęsnowska

Najemcy: bl. 13 nr działki 151/26
- Irena Drężek - Małgorzata Stankiewicz
- Tadeusz Szulga - Kazimiera Wajs
- Anna Cwalina - Anna Rogowska
- Teresa Zieleniecka - Jan Szulga
- Józef Nowak
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionych w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXVI/450/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXVI/450/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów najmu na gara
Osoba, która wytworzyła informację: Eugeniusz Hałas
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 10:59:52
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 10:59:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 11:09:22

Wersja do wydruku...

corner   corner