logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXIX/466/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie zamiany udziałów w nieruchomościach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Przeznacza się do zamiany udział 31/78 Gminy Bogatynia w prawie własności nieruchomości położonej w Jasnej Górze przy ulicy Górskiej 48, działka o numerze ewidencyjnym:
- 102/7 AM 1 obr. Jasna Góra o powierzchni 0,4700 ha,
w zamian za udział 20/78 Justyny i Henryka Kaczor oraz
udział 27/78 Agnieszki i Włodzimierza Ćwikiel
w prawie własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Jasnej Górze przy ul. Górskiej – działki o nr ewid:
- 102/5, 102/6, 102/8 (AM 1 obr. Jasna Góra) o łącznej pow. 0,3100 ha.

§ 2

Przeniesienie praw na ww. nieruchomości nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXIX/466/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXIX/466/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zamiany udziałów w nieruchomościach
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-13 14:57:32
Data udostępnienia informacji: 2010-09-13 14:57:32
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 14:59:22

Wersja do wydruku...

corner   corner