logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXI/481/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 b, c i d oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów burmistrza tworzy się na obszarze Miasta i Gminy Bogatynia 2 obwody głosowania.
 

§ 2

Numery i granice obwodów głosowania ustala się w sposób następujący:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
20 Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla Psychicznie i Nerwowo Chorych im. M. Mierzyńskiego w Sieniawce Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla Psychicznie i Nerwowo Chorych
im. M. Mierzyńskiego ul. Rolnicza 25, Sieniawka
21 Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
ul. Szpitalna 16§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXI/481/
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXI/481/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2010 roku w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zakładzi
Osoba, która wytworzyła informację: Olimpia Stanaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-10-01 11:38:02
Data udostępnienia informacji: 2010-10-01 11:38:02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-01 11:43:43

Wersja do wydruku...

corner   corner