logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 103
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 28.09.2010r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej  14 000 EURO.


       Na podstawie § 20 ust. 1 ppkt „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zarządzam, co następuje:

                                                                                                            § 1
W Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadza się Regulamin Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 14000 EURO.

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                            § 3
Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.

                                                                                                           § 4
Nadzór nad realizacją regulaminu powierza się Sekretarzowi Gminy.

                                                                                                           § 5
Traci moc Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.07.2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 EURO.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 103
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.09.2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 EURO.
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Andrzejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28 09:17:59
Data udostępnienia informacji: 2010-11-04 09:17:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-04 09:22:00

Wersja do wydruku...

corner   corner