logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXII/491/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych
Gminy i Miasta Bogatynia w latach 2010 – 2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009 roku, Dz. U. Nr 175, poz.1362 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy i Miasta Bogatynia w latach 2010- 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/491/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/491/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy i Miasta Bogatynia w latach 2010 –
Osoba, która wytworzyła informację: Edward Rak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 14:24:58
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 14:24:58
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 14:27:13

Wersja do wydruku...

corner   corner