logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXIII/511/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 9 listopada 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego
na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczącą naliczania opłat za wodę.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznaje za bezzasadną ponowną skargę Pana Zbigniewa Jankowskiego z dnia 2 września 2010 roku na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLIX/329/10 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie załatwienia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-11-15 14:28:47 - Uzasadnienie (17.63 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXIII/511/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXIII/511/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu
Osoba, która wytworzyła informację: Komisja Rewizyjna
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-11-15 13:18:42
Data udostępnienia informacji: 2010-11-15 13:18:42
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-15 14:29:42

Wersja do wydruku...

corner   corner