logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 15 grudnia 2010 roku na godz. 900.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia - projekt nr 8/10.
5. Powołanie stałych komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia, ustalenie zakresów ich działania i składów osobowych.
6. Wybór przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej- projekt nr 7/10.
7. Upoważnienie radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia do udziału w pracach Wspólnej Rady Związku Miast „Mały Trójkąt Zittau/Bogatynia/Hradek n. Nysą - projekt nr 10/10.
8. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia - projekt nr 13/10.
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
10. Wolne wnioski.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Patryk Stefaniak

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 7 grudnia 2010 roku na godz. 1430.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2010 rok- projekt nr 11/10.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia radnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia do udziału w pracach Wspólnej Rady Związku Miast „Mały Trójkąt” Bogatynia – Hradek n.N.- Zittau- - projekt nr 10/10.
4. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Patryk Stefaniak

 

 

 


 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienia o terminach posiedzeń Rady GiM Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Patryk Stefaniak
Osoba, która odpowiada za treść: Patryk Stefaniak
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-12-06 13:26:16
Data udostępnienia informacji: 2010-12-06 13:26:16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-08 14:11:05

Wersja do wydruku...

corner   corner