logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
A A A


Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.
 
Zarząd PEC S.A.
Zarząd Spółki składa się z trzech członków, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
 
Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Pracy Zarządu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
 
W skład Zarządu wchodzą:
 
 1. mgr inż. Marek Berner - Prezes Zarządu - Dyrektor
 2. mgr Jadwiga Lange - Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
 3. mgr inż. Janusz Adamski - Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Rada Nadzorcza PEC S.A.
Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż sześciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 
Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w świetle ustaw i Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a także w tych, których rozstrzygnąć nie jest w stanie Zarząd w przyznanym mu działaniu.
 
Kompetencje Rady określa Statut i Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
 
 1. Leński Jacek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Stępień Beata
 3. Imieli Tomasz 
jako reprezentanci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz
 
 1. Jaworski Mirosław
 2. Radziechowska Barbara  - Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Ilnicki Wojciech

jako reprezentanci Gminy i Miasta Bogatynia 

Walne Zgromadzenie
Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia.
W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą:

 1. Akcjonariusz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie 
 2. Akcjonariusz Gmina i Miasto Bogatynia.

Nazwa dokumentu: Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Tonia
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Lange
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 11:12:00
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-16 09:45:24

Wersja do wydruku...

corner   corner