logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   plus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni
   minus Bogatyński Ośrodek Kultury
      minus Status prawny
      minus Statut
      minus Prowadzone rejestry
      minus Redakcja
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni został utworzony mocą Uchwały Nr XI/37/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19 czerwca 1980 roku. Jest instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/1/92.
 
Podstawa prawna:
• Art. 9 ust. 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. Nr 13, poz. 123): tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 13, poz.123 z późn. zm.
"Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym."
 
• Art. 14 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. Nr 13, poz. 123):
"1. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
3. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru."
 
• Art. 32. 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. Nr 13, poz. 123):
"Instytucje kultury, w szczególności: muzea, jednostki organizacyjne mające na celu ochronę zabytków, ośrodki badań i dokumentacji, biura wystaw artystycznych, galerie i centra sztuki, Filmoteka Narodowa, biblioteki, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, ogniska artystyczne, domy pracy twórczej - prowadzą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury."

Nazwa dokumentu: Status prawny
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Izydorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Stachyra
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Izydorczyk
Data wytworzenia informacji: 2005-02-21 14:10:28
Data udostępnienia informacji: 2005-02-21 14:10:28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:28:09

Wersja do wydruku...

corner   corner