logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046613 działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2002 r. - Kodeksu spółek handlowych, która reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Zarządu.
Krajowy Rejestr Sądowy zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 17 poz. 209 z późn. zm.) prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.
Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru.
Rejestr jest jawny, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za Pośrednictwem Centralnej Informacji. Każdy ma prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze.
Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru Przedsiębiorców.

Skrócony opis: Informacja o statusie prawnym spółki.
Podmiot udostępniający: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Osoba, która odpowiada za treść: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Osoba, która wprowadzała dane: Bernard Korczyński
Data wytworzenia informacji: 2005-06-23 10:27:26
Data udostępnienia informacji: 2005-06-23 10:27:26
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-04 00:16:35

Wersja do wydruku...

corner   corner