logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   minus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
      minus Status prawny
      minus Organy Spółki
      minus Struktura organizacyjna
      minus Majątek
      minus Przedmiot działalności
      minus Załatwianie spraw
      plus Przetargi i zamówienia
      minus Rejestry prowadzone przez Spółkę
      minus Dochody i straty.
      minus Kontrole
      plus Wnioski
      minus RODO
   plus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka Akcyjna

 

    wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

    Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

    pod numerem   0000046613  działa na podstawie    ustawy z dnia 15 września

    2002 r.  - Kodeksu spółek handlowych, która reguluje tworzenie, organizację,

    funkcjonowanie,  rozwiązywanie, łączenie, podział i  przekształcanie spółek

    handlowych , Statutu Spółki, Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Pracy

    Zarządu.

    Krajowy Rejestr Sądowy zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 17

    poz. 209 z późn. zm.) prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe   

    (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego

    część.

    Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek

    uzyskania wpisu do tego rejestru.

    Rejestr jest jawny, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za

    Pośrednictwem Centralnej Informacji. Każdy ma prawo otrzymać poświadczone

    odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze.

    Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru

    Przedsiębiorców.

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Osoba, która odpowiada za treść: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Osoba, która wprowadzała dane: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
Data wytworzenia informacji: 2005-06-23 10:27:26
Data udostępnienia informacji: 2005-06-23 10:27:26
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-23 10:45:48

Wersja do wydruku...

corner   corner