logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   minus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Tryb działania
      minus Załatwianie spraw
      minus Archiwa danych
      minus Ogłoszenia
      minus Strona internetowa
      minus Kontakt
      minus Majątek
      minus Plan zamówień publicznych
      minus Zamówienia publiczne
      plus Sprawozdawczość
      minus Zarządzenia
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 - Przedmiot działalności i kmpetencje

 

Cele i zadania Zakładu zostały określone w § 5 i 6 Statutu:

"§ 5. Zakład organizuje się w celu:

 1. Zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania zakładu sprawowania opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi w wieku od 4 miesięcy do 3 lat, pozbawionymi opieki domowej w czasie pracy rodziców lub opiekunów oraz sprawowania opieki nad dziećmi specjalnej troski w wieku do 3 lat - po stworzeniu warunków umożliwiających ich przyjęcie.
 2. Zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych jak najbardziej do warunków domowych, w czasie pobytu dziecka w Żłobku.
 3. Zapewnienie opieki wychowawczej, pielęgniarskiej i lekarskiej z położeniem specjalnego nacisku na zapobieganie zachorowaniom.
 4. Kontrola rozwoju fizycznego i psychicznego, przez okresowe badania i analizę stanu zdrowia, wagi, wzrostu.
 5. Szerzenie oświaty zdrowotnej wśród rodziców i dzieci.
 6. Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.

§ 6. Cele, o których mowa w § 5 realizuje się w szczególności przez:

 1. Zapewnienie dzieciom przebywającym w żłobku, przez cały personel, troskliwej, serdecznej zbliżonej do domu rodzicielskiego opieki.
 2. Badania okresowe i kwalifikowanie dzieci do grup dyspanseryjnych.
 3. Prowadzenie bilansu dwulatków.
 4. Szerzenie oświaty zdrowotnej wśród dzieci poprzez codzienne oddziaływanie wychowawcze i wdrażanie nawyków higienicznych.
 5. Opracowywanie planów zajęć wychowawczych dla poszczególnych grup dzieci.
 6. Nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym żłobka.
 7. Układanie jadłospisów dekadowych i nadzór nad prawidłowym żywieniem dzieci.
 8. Opracowywanie wniosków w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
 9. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowywania dzieci w Żłobku i domu."

 

Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Integracyjny Żłobek Publiczny nr1
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Violetta Chafieha
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2009-01-22 09:49:00
Data udostępnienia informacji: 2009-01-23 10:30:42
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 10:35:15

Wersja do wydruku...

corner   corner