logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
minus Zakłady budżetowe
   minus Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Mienie
      plus Gospodarka finansowa
      minus Załatwianie spraw
      plus Ogłoszenia
      minus Raport o stanie dostępności 2021 rok
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

1. Kierownikiem MZGK jest Dyrektor zakładu.

2. Dyrektora MZGK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

3. Dyrektor kieruje MZGK na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.   

4. Dyrektor działa w granicach udzielonego pełnomocnictwa:

   - zarządza MZGK i reprezentuje go na zewnątrz,

   - działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie i ponosi za nie

     odpowiedzialność. 

5. Zastępcę Dyrektora i Głównego Księgowego powołuje i odwołuje Dyrektor MZGK.

6. Zakres uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i pracowników komórek organizacyjnych ustala Dyrektor MZGK.

7. Strukturę organizacyjną MZGK określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora MZGK, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia informacji: 2005-02-14 11:47:55
Data udostępnienia informacji: 2005-02-14 11:47:55
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-15 09:23:05

Wersja do wydruku...

corner   corner