logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 151/2007
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 6 listopada 2007 roku

W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADU OSOBOWEGO
RADY SPORTU MIASTA I GMINY BOGATYNIA


Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 18 c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (j.t.: Dz. U. z 2001 roku Nr 81, poz. 889 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 roku Nr 58, poz. 1259), Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:


§ 1

Powołuję z dniem 1 listopada 2007 roku Radę Sportu Miasta i Gminy Bogatynia w następującym składzie:

1. Przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia:


1) Jerzy Stachyra - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia ds. Polityki Regionalnej,
2) Joanna Iżycka-Kuś - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
3) Andrzej Lipko - Radny Gminy i Miasta Bogatynia.


2. Przedstawiciele instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej:


1) Konrad Wysocki - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni.


3. Przedstawiciele desygnowani przez organizacje kultury fizycznej, funkcjonujące na terenie miasta i gminy Bogatynia:


1) Wojciech Mikulski - Prezes Bogatyńskiego Szkolnego Związku Sportowego "Szerszeń",
2) Patryk Stefaniak - przedstawiciel Ludowych Zespołów Sportowych,
3) Ryszard Szostak - Wiceprezes ds. finansowych - Miejski Klub Sportowy "Granica".

§ 2

Rada Sportu Miasta i Gminy Bogatynia działa zgodnie z Regulaminem działania Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Andrzej Grzmielewicz

Ilość odwiedzin: 1621
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 151/2007
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bogatynia
Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Serafin
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Serafin
Data wytworzenia informacji: 2007-11-06 12:08:38
Data udostępnienia informacji: 2007-11-06 12:08:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-06 12:22:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner