logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 173/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 grudnia 2007 roku


w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 11 Statutu Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni oraz § 20 ust.1 pkt „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje :

§ 1

Powierzam z dniem 1 stycznia 2008 roku Pani Elżbiecie Bajerskiej obowiązki Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12.

§ 2

Powierzenie obowiązków następuje na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia kierownika zakładu opieki zdrowotnej określają odrębne przepisy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3330
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 173/2007
Skrócony opis: w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Jagoda Nowińska
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09 11:38:08
Data udostępnienia informacji: 2008-01-09 11:38:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 12:08:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner