logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 Zarządzenie Nr  44/05

 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

 z dnia  31  maja 2005 r.

 

 

 

 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

            Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ), art.128,ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, z 2003 r. poz. 148.z późn. zm. ) oraz  § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXV/210/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 

    312.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    z tego:

    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

       bieżących gminy

 

§ 2

 

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę

    1.017.422,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    w tym:

   - realizacja własnych zadań bieżących gminy, dotacja celowa otrzymana z budżetu  

      państwa kwota 312.000,00 zł

   - wydatki na realizację zakupów inwestycyjnych kwota 6.222,00 zł

 

2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  

    705.422,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    w tym:

    - rezerwy ogółem kwota 155.643,00 zł

       z tego:

    -    rezerwa ogólna kwota   18.000,00 zł

    -    rezerwa celowa kwota 137.643,00 zł

 

 

§ 3

 

 

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2005 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych     95.567.734,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych   101.121.460,00 zł

- niedobór budżetu                                    5.553.726,00 zł

 

 

- przychody budżetowe w wysokości   14.191.000,00 zł

- rozchody budżetowe w wysokości       8.637.274,00 zł

 

 

- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2004r. 660.975,00 zł

- przychody GFOŚiGW  4.000.000,00 zł

- wydatki GFOŚiGW      4.660.975,00 zł

 

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość odwiedzin: 4029
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 44/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 maja 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-05-31 14:14:08
Data udostępnienia informacji: 2005-06-22 14:14:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 14:46:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner