logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  51  /2005

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

 z dnia  1 lipca.  2005 r.

 

 

 

 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych

Gminy i Miasta w Bogatyni na III kwartał 2005 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.).

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje: 

 

§ 1

 

Ustala się  harmonogram realizacji dochodów i przychodów budżetowych Gminy i Miasta

w Bogatyni na  III kwartał  2005  roku według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Ustala się harmonogram realizacji wydatków i rozchodów budżetowych Gminy i Miasta

w Bogatyni na  III kwartał 2005 roku według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3

 

 

Skarbnik Gminy poinformuje podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie realizacji dochodów i wydatków.

 

§ 4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                 

 

Ilość odwiedzin: 1978
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 51/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 51 /2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 1 lipca. 2005 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Alina Guzera
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-07-01 13:20:07
Data udostępnienia informacji: 2005-07-20 13:20:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-29 08:24:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner