logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Zarządzenie Nr 53/05

                                         Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 06.07.2005r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  z dnia 26.07.2004r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 84/04

            Na podstawie art.33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 

z dnia 26.07.2004r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Nr 84/04, zmienionym Zarządzeniem Nr 141/04 z dnia  30 grudnia 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w dziale dotyczącym wydawania decyzji należących do wyłącznej właściwości Z-cy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej dopisuje się pkt  m i n

w brzmieniu:

Ilość odwiedzin: 1145
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 53/05
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 53/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 06.07.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Burmistrza
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-07-20 13:20:07
Data udostępnienia informacji: 2005-07-20 13:20:07
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 11:19:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner