logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie  nr  67/05
Burmistrza  Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 08.07.2005 r.

w sprawie  powołania Komisji  Egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie  art. 9 g, ust. 2, w związku z art.  91 d,  pkt  2  ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), Burmistrz  Miasta i Gminy Bogatynia zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się  Komisję Egzaminacyjną  dla Pani Wioletty Zdanowicz, nauczycielki kształcenia zintegrowanego  zatrudnionej  w  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 
w Bogatyni, ubiegającej się  o awans na stopień  nauczyciela mianowanego,  w następującym składzie:           

1.Joanna Iżycka-Kuś – przewodnicząca, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Gminy  w Bogatyni
2.Anna Baśkiewicz  – członek, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
3.Julian Koziobrodzki – członek,  dyrektor  szkoły
4.Teresa Grekowicz –  członek, ekspert z zakresu  pedagogiki, przedmiotów humanistycznych oraz  terapii pedagogicznej  w szkole podstawowej i gimnazjum
5.Halina Kot – członek, ekspert w  zakresie   pedagogiki  w przedszkolu , szkole podstawowej  oraz w gimnazjum

§ 2

Komisja  pracuje w  terminach  ustawowych, aż do czasu  zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego,dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 1810
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 67/05
Skrócony opis: Zarządzenie nr 67/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.07.2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-07-21 08:08:40
Data udostępnienia informacji: 2005-07-21 08:08:40
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-17 13:14:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner