logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Zarządzenie   Nr 72/05

 Burmistrza  Miasta i Gminy  Bogatyni

z dnia 20.07.2005r.

 

 

w sprawie:  zmiany załącznika do  Zarządzenia Nr 67/03 Burmistrza Miasta

                   i Gminy Bogatynia z dnia 01.08.03r. wprowadzającego Regulamin          

                    Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatyni zmieniony

                   załącznikiem Zarządzenia Nr 31/04 Burmistrza Miasta i Gminy

                   Bogatyni z dnia 14.08.04r. oraz Zarządzenie Nr.4/05 Burmistrza  

                   Miasta  i Gminy Bogatynia z dnia 10.01.2005r.

                                                                                  

                 

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /tj. Dz.U z 2000r. Nr 142 poz.1593 z póżn . zm./ Burmistrz

Miasta i Gminy w Bogatyni   z a r z ą d z a    c o   n a s t ę p u j e :

 

                                                 § 1

  W załączniku do zarządzenia Nr 67/03 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni                     z dnia 01.08.03r. zmieniony załącznikiem zarządzenia Nr.31/04 z dnia 14.08.04r. zmieniony załącznikiem zarządzenia Nr 4/05 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 10.01.05r.wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W rozdziale IV

Ilość odwiedzin: 868
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 72/05
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 72/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni z dnia 20.07.2005r. w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 67/03 Burmistrza Miasta i Gm
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 14:39:15
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 14:39:15
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 11:22:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner