logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 79/05

 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

 z dnia   22 sierpnia  2005 r.

 

 

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2005 roku.

 

            Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ), w związku z art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za I półrocze 2005 roku.

 

 

§ 2

 

 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni

za I półrocze 2005 roku przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1891
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 79/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 79/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 22 sierpnia 2005 r. W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-08-22 14:39:24
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 14:39:24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 15:15:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner