logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr  80/05

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków

dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni

 

 

 

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 36a ust. 4a ustawy              z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),                      zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam z dniem 31 sierpnia 2005 r. Pani mgr Grażynie Szarawara – pełnienie obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni  z siedzibą w Bogatyni                              przy  ul. Daszyńskiego 53.

§ 2

Powierzenie pełnienia obowiązków  następuje na okres od 31.08.2005 r. do 30.10.2005 r.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia                                31 sierpnia 2005 roku.

 

Ilość odwiedzin: 831
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Nr 80/05
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 80/05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 14:39:24
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 14:39:24
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-24 08:49:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner