logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie  Nr  82 /05 r.

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

 z dnia  29 sierpnia 2005 r.

 

 

 W  sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 35/04 Burmistrza Miasta i Gminy

z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.2 i 4, art. 58 i art.60  ust.2 pkt 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 52 i art. 133 ustawy z dnia 26 listopada  1998 r. o finansach publicznych

( Dz.U. Nr 155 poz 1014 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały Rady Nr XVI/129/04 r.

z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.

 

 

W zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia dokonuje się następującej zmiany:

 

 

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Postanawia się udzielić poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bogatyni na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Sulikowie Oddział w Bogatyni do kwoty 1.000.000,00  (słownie złotych:

jeden milion) z terminem spłat:

- 2004 r. – kwotę  111.111,00 zł

- 2005 r. – kwotę  888.889,00 zł

 

 

2. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dnem podjęcia

  

Ilość odwiedzin: 2440
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 82/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 82 /05 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 sierpnia 2005 r. W sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 35/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 kwietnia 2004r w spraw
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-08-29 14:39:24
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 14:39:24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-29 09:31:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner