logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzenie Nr 84/05

 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni

 z dnia  31 sierpnia 2005 r.

 

 

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

            Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ), art.128,ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15,

z 2003 r. poz. 148.z późn. zm. ) oraz  § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXV/210/05 Rady Gminy

i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  52.223,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  zadań

              bieżących gminy z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

              kwota 49.823,00 zł

 

            - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

               z zakresu administracji rządowej zleconych gminom kwota 2.400,00 zł

 

 

§ 2

 

 

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  152.723,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    w tym:

            - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

              kwota 49.823,00 zł

 

            - realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji

              rządowej zleconych gminom kwota 2.400,00 zł

 

2. Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę  100.500,00 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    z tego:

            - rezerwa celowa kwota   4.000,00 zł

            - rezerwa ogólna kwota 96.500,00 zł

 

§ 3

 

 

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2005 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych      97.018.401,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych    103.018.031,00 zł

- niedobór budżetu                                    5.999.630,00 zł

 

- przychody budżetowe w wysokości   14.636.904,00 zł

- rozchody budżetowe w wysokości       8.637.274,00 zł

 

- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2004r. 660.975,00 zł

- przychody  GFOŚiGW    4.000.000,00 zł

- wydatki      GFOŚiGW    4.660.975,00 zł

 

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2005-11-24 08:24:24 - Uzasadnienie do zarządzenia Nr 84/2005r (63.66 kB)

Ilość odwiedzin: 2381
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 84/2005
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 84/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2005-08-31 14:52:11
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 14:52:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-29 08:33:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner